• Siva Sirirat og Marie Haugå har ansvar for driften, og har samtidig en liten eierpost i PandaPanda. FOTO: Jacob Buchard

Kick-sjefen satser på Torvet

Utelivsgründer Narve Ellefsen fyller det siste ledige hullet i restaurantrekka på Torvet.