• Høyhusplanene på Tangvall gir mange dilemmaer for politikerne i Søgne, som får detaljreguleringsplanen for det som av utbyggerne betegnes som Søgnes svar på Oslos Barcode, til behanding i høst. FOTO: Prosjektgruppen/Strek Arkitekter/Søgne kommune

Høyhusplanene utfordrer Søgne-politikerne

Søgne-politikerne er både skeptiske og begeistret for høyhus-planene på Tangvall.