• Jan Oddvar Skisland mener at folkehelse må veie tungt når man skal vurdere nye turløyper. Derfor vil han også bygge i områder med strengt vern. Her er han på veien mellom Jegersberg gård og UiA. FOTO: Kjartan Bjelland

Vil bygge ni nye turløyper – også i urørt natur

Ordførerkandidat Jan Oddvar Skisland (Ap) mener nye, gruslagte turløyper vil gi bedre folkehelse i nye Kristiansand. Han går ikke av veien for å legge dem gjennom vernede områder.