• SKATTLAGT ARV: Mona Isaksen Åsen og mannen arvet det vakre stedet innerst i Lindebøkilen. Men den gamle sjøbua har de aldri brukt til annet enn lager. De har ikke vann eller strøm eller kloakk. Ikke har de tenkt å ha det heller. Likevel oppdaget hun tilfeldig at bua var taksert som til fritidsformål, altså hytte. FOTO: Tore-Andr Baardsen

Skattlegger ikke-godkjente sjøboder

Hundrevis av sjøboder på Flekkerøya skattlegges som fritidseiendom, selv om de ikke er godkjent til hyttebruk.