Mindre kriminalitet i Vest-Agder

Det ble i 2008 ilagt 3515 straffereaksjoner i Vest-Agder. Dette var en nedgang på fem prosent fra i 2007.