10500 kvinner i fødsels-undersøkelse

10500 kvinner som føder i oktober, november og desember skal være med i en nasjonal undersøkelse om hvordan de opplever fødselstilbudet ved norske sykehus.