Mange arrangementer avlyses på grunn av angrepene

Konserter og sportsarrangementer.