• I et møte mellom politisk samordningsgruppe for Regionplan Agder, Kommunenes Sentralforbund og sykehusdirektøren kom det fram at flere politikere reagerer på kommunikasjonen fra sykehuset. Her er Jan Roger Olsen sammen med Bjørgulv Sverdrip Lund, Toril Runden og Terje Damman. FOTO: Christian Storjord

Vil kneble sykehusansatte

Sykehusdirektør Jan Roger Olsen ønsker felles kjøreregler på Sykehuset Sørlandet når det gjelder kontakt med media. Han innrømmer at han i dag ikke har mulighet til å stoppe ansatte som bruker media bevisst, og ønsker å kunne gi represalier.