KRISTIANSAND: Den homofilepredikanten (61) fra kristiansandsområdet ble i fjor dømt til ubetinget fengsel i et år og ni måneder for overgrepene. Flere erkjente overgrep mot tre andre personer ble henlagt av politiet på grunn av foreldelse.

Sønnen ble syk i 2008 etter en vanskelig oppvekst med store traumer etter overgrepene. Det har medført omskolering og tapte inntekter. Det er dette tapet sønnen nå krever av sin far. I tingretten ble han ikke tilkjent erstatning fordi retten på det tidspunktet ikke fant at det var tilstrekkelig grunnlag for å slå fast at overgrepene var den direkte årsak til at han ble syk, og senere måtte omskoleres i ny jobb med betydelig reduserte inntekter. Læretiden tar også lengre tid enn vanlig, og mannens arbeidsevne er langt unna en fulltidsjobb.

— Overgrepene er årsaken

Overlege Olaf Bakke ved Sørlandet sykehus Arendal møtte som sakkyndig i lagmannsretten tirsdag, Han slo ubetinget fast at det var en klar sammenheng mellom de seksuelle overgrepene predikanten utsatte sønnen sin for i barndom og tidlig ungdom og de psykiske plager han har fått i ettertid. Legen var klar på at hans reduserte evne til å arbeide over en lengre periode skyldes ettervirkningene av overgrepene.

— Det kan ta fem–seks år fra nå av til han kan være fullt ut arbeidsdyktig, antydet legen.

Utålmodige dommere

I går var retten ganske utålmodig når det gjaldt innsigelsene fra farens prosessfullmektig på kravene om erstatning. "Hvorfor holder du på med dette her", utbrøt lagdommer Ivar Danielsen midt under advokat Kjell Rune Holviks gjennomgang av saken. Retten var opptatt av at det var for mange uvesentligheter som ble lagt fram.

Også advokat Kjell Fredvik, som prosederer saken for den overgrepsutsatte mannen, måtte tåle mange avbrytelser fra dommerne i saken, noe som ikke er helt vanlig i lagmannsretten.

Den overgrepsutsatte sønnen møtte veggen i 2008. Overgrepene kom tilbake med full tyngde da han selv ble far, og ble redd og fikk angst i forhold til sin førstefødte sønn med bakgrunn i det han selv hadde opplevd.

God attest fra arbeidsgiveren

I retten i går ga arbeidsgiveren til den overgrepsutsatte lærlingen et fremragende skussmål, men sjefen innrømmet at lærlingen sliter med ettervirkningene av overgrepene.

— Han vil nok bruke lengre tid på læretiden enn normalt. Men vi håper at vi også skal kunne beholde ham når han har fått fagbrevet, fortalte arbeidsgiveren i retten.