• LAGMANNSRETTEN: Fra venstre ved dommerbordet lagdommer Ivar Danielsen, lagdommer Jan Helliesen og tingrettsdommer Jan Arild Aasrud Pedersen. I forgrunnen den sakkyndige, overlege Olaf Bakke. FOTO: Hallgeir Oftedal

Krever 800.000 av faren

Sønnen krevde i lagmannsretten tirsdag sin far for 800.000 kroner i erstatning etter at han ble utsatt for seksuelle overgrep fra han var seks til han var 13 år.