GRIMSTAD: Kontrollen startet ved 9-tiden og ble avsluttet like før klokka 15. — 339 kjøretøy ble kontrollert. Det ble utferdiget syv gebyrer, fire av dem for manglende dokumenter og tre for manglende verneutstyr. Det ble også foretatt syv avskiltninger, sier operasjonsleder Øystein Vellesen i Agder politidistrikt.

Én person ble tatt for å kjøre med en trimmet moped.

Tollvesenet kontrollerte ti kjøretøy på jakt etter ulovlig bruk av avgiftsfri diesel, uten at det førte til noen reaksjoner. Kontorsjef Helge Breilid ved Tollvesenet i Kristiansand opplyser at oppmerksomheten først og fremst ble rettet mot utenlandske kjøretøy.

— Et par ganger i året gjennomfører vi aksjoner sammen med alle etatene som har noe ute på veien å gjøre. Vi har sett på årsavgift og avgiftsfri diesel. Sammen med politiet har vi også sett på trafikken for å avdekke mulig smugling til vår region, sier Breilid.

Etter det Breilid kjenner til skal ingen ha blitt tatt for smugling under torsdagens kontroll.