• HAR VÆRT BEST: Kristiansand tingrett er den mest effektive blant de store domstolene. Sorenskriver Yngve Svendsen synes det er leit at lengre saksbehandlingstid vil ramme både ofre og tiltalte. FOTO: Hallgeir Oftedal

Nå må du punge ut for å bli gift på Tinghuset

Neste år vil det koste deg tusen kroner å bli gift i Kristiansand tingrett. Samtidig vil budsjettkutt trolig føre til at det går lenger tid før en dom faller.