• Mange bruker mye tid på å gruble frem det beste ordet. FOTO: Pål Christensen

Lykkelige for Wordfeud-farsott

Norsk Scrabbleforbund og Språkrådet priser ordspillbølgen som herjer Norge.