Flere voldssaker - mindre nasking

Sakene med vold og skadeverk er nær doblet hos konfliktrådet i Agder.