• RETURKRAFT: Bedriften på Langemyr i Kristiansand finner seg ikke i en skattetakst tilnærmet lik bedrifter som Elkem og Xstrata. FOTO: JON ANDERS SKAU

Fritatt for skatt – saksøker kommunen

I september fritok bystyret forbrenningsanlegget for 2,5 millioner kroner i eiendomsskatt. Nå har Returkraft svart med å saksøke kommunen.