• FORBILDER: Mennene på veggen er to av Stein Christian Salvesens forbilder. Pål Eiken (øverst) var den eneste som døde av tortur på Arkivet. Osmund Faremo gjorde Arkivet til et fredssenter. FOTO: Lars Hollerud

I nettoen med Powell på tråden

På et hotell i Jerusalem var en svett Stein Christian Salvesen på vei inn i dusjen da telefonen ringte. Han som snakket var Colin Powell, utenriksminister i USA.