Kabel-hærverk forsinker togene

Noen har kuttet en kabel tilknyttet signalanlegget på Mosby stasjon. Til den er reparert, må togene redusere farten kraftig.