• FORNØYD: I bunnen av det som skal bli en 50 meter høy betongdam. De er fornøyde med framdriften, kraftverksdirektør Reidar Ove Mork (tv), anleggsleder Kai Tore Vatland og byggeleder Tommy Bjønnes. Den første støpingen av den krumme dammen skjer bakerst, inn mot fjellet. Deretter skal demningen krype oppover den nøye utsprengte slissen i den steile bergveggen. FOTO: Johs. Bjørkeli

Ny kjempedam gir ny Bykle-innsjø

Arbeidet med bygging av en 50 meter høy betongdam rett ved Bykle sentrum er i gang. Den vil gi grenda en ny innsjø.