• HÅNDBAK: Stortingsrepresentant Ingebjørg Godskesen og Grimstad Frps Terje Stalleland forsøkte håndbak på fylkesårsmøtet. De er helt uenige om fylkessammenslåing, og begge er helt sikre på å vinne kampen. FOTO: ODD I.R. ULEBERG

Nei, og atter nei fra Frp

Mot fylkeskommunen, men kraftig for Aust-Agder fylkeskommune, er fasiten etter lørdagens fylkesårsmøte i Aust-Agder Frp.