BARKEBILLETRUSSEL. En sterk økning i forekomstene av granbarkebiller øker faren for et billeutbrudd der følgene er skogsdød av samme omfang som på 1970-tallet, mener skogbruksmyndighetene. Den generelle økningen i 2006 kan tyde på at barkbillebestandene er på vei oppover etter noen år med relativt lave nivåer. ©NTB