Trollvegg vil beholde kvalitetene ut mot elva. Slik mener de Hunsøya kan omdanne og bli en viktig regional satsing. Trollvegg vil beholde kvalitetene ut mot elva. Slik mener de Hunsøya kan omdanne og bli en viktig regional satsing. Foto: Trollvegg Arkitektstudio

Førerløse busser, forskerpark og fritidssenter...

Gondolbane. Elektriske busser. Konferansehotell. Skatepark. Elvepromenade. Dobbeltsporet jernbane. Boliger, butikker, opplevelse.

Dette foreslås til kontor og næring, men med et gåområde i tre langs elva. Foto: Trollvegg Arkitektstudio
Slik vil kollektivgata se ut over der tømmerlageret er i dag, tenker Trollvegg. Det er her Tore Gustav Drivenes vil anlegge kjøpesenter og boliger under navnet Otraparken. Foto: Trollvegg Arkitektstudio
SMS Arkitekter ser for seg en storstilt campus-utbygging sør på Hunsøya. En blanding av forskerpark og boområde. Foto: SMS Arkitekter
Her er SMS Arkitekter sin plan. Fabrikkbygningene moderniseres, det bygges campus i sør og boliger inn mot heia som beholdes som grøntområde. Foto: SMS Arkitekter
Link Arkitektur kaller dette for Papirplassen og er eneste av de tre arkitektene som mener biler kan parkeres her på dagtid. Foto: Link Arkitektur
Dette er elverommet hvor det skal satses på turisme og opplevelser. Foto: Link Arkitektur
Papirrommet sett fra luften. Foto: Link Arkitektur

VENNESLA: — Dette er heftig, jeg er ellevilt begeistret. Nå må vi bare få samordnet alle aktører fra utbyggere til veivesen og miljømyndigheter. Da kan dette bli veldig spennende, sa plansjef i Vennesla kommune Eivind Mauland.

Da hadde omlag 30 politikere, kommunale planleggere, næringslivsfolk og eiere på Hunsfos sett plansjer og fordøyd visjoner i nesten to timer.

Jeg synes det er kjempemoro med store vyer og visjoner. Nøkkelen er elva, som vi altfor lenge har vendt oss vekk fra. Vi aner egentlig ikke hvor store muligheter vi har. Nå må vi bare få alle til å trekke i samme, gode retning.

Minner om storbyer

For de tre arkitektselskapene Trollvegg Arkitektstudio, SMS Arkitekter og Link Arkitektur sparte ikke på noe da de la fram sine mulighetsstudier for Hunsøya.

Les også:

Les også:

Alle tre snakker om Hunsøyas fantastiske fabrikkbygg og sier øya minner mer om Berlin, Liverpool og Hamburg enn ei traust norsk bygd.

— Det beste er at de egentlig fortsetter på den linja vi har begynt. Nå skal vi planlegge videre. Jeg håper vi kan lage en saftig, vill, og realistisk plan. Samtidig må vi ikke bli stoppet i det vi holder på med å utvikle dag for dag, sier styreleder i Hunsfos Næringspark, Agnar Espegren.

Han er ikke redd for kostnadene. Det er mange år til alt skal være ferdig og han sier det offentlige må inn å spleise på infrastruktur de ønsker å ha.

Gondolbane og elbusser

Her er visjonene, som sikkert koster mange milliarder. I denne omgang var ikke penger tema:

Slik vil kollektivgata se ut over der tømmerlageret er i dag, tenker Trollvegg. Det er her Tore Gustav Drivenes vil anlegge kjøpesenter og boliger under navnet Otraparken. Foto: Trollvegg Arkitektstudio

Trollvegg Arkitektstudio ser hele Vennesla og Kristiansandregionen i sammenheng. De foreslår tre helt sentrale grep:• Kollektiv— og sykkelbro med førerløse elbusser som går gjennom sentrum og over til et pulserende torg på Hunsøya.

• Jernbanestasjon på Graslia.

• Fylkesvei 405 i kulvert/tunnel slik at Vennesla kan få konsentrert utbygging på begge sider av elva.

— Får vi like mye per innbygger til jernbane som østlendingene, kan vi bygge dobbeltspor fra Vennesla til byen og Hunsøya blir plutselig et midtpunkt i Kristiansandregionen og mellom Stavanger og Oslo, sa arkitekt Torstein Vehusheia.

Trollvegg foreslår:

• Urban bydel med folk, næring og handel på Hunsøya. Det skal bygges tett og transportbehovet skal minimeres. Ny vei ut over jernbanebroa til Hunsfos skole.

• Trollvegg hadde ikke noe mot kjøpesenter på Hunsøya og peker på Sørlandssenteret som den største trusselen mot utvikling.

• Gondolbane over elva.

• Trollvegg snakker også om en kulturpark og satsing på turisme og kunnskap i de gamle fabrikklokalene.

SMS Arkitekter ser for seg en storstilt campus-utbygging sør på Hunsøya. En blanding av forskerpark og boområde. Foto: SMS Arkitekter

Campus for forskning SMS Arkitekter er også opptatt av bilfrihet og kollektivbro over elva. Espen Erikstad og Ida Daland (hun har tatt diplomoppgave på Hunsøya-utviklingen) snakket om kultur, historie og næring som drivkraft.

De foreslår:

• Et stort campuskompleks syd på Hunsøya med opptil 900 arbeidsplasser innen forskning og gründervirksomhet rundt datalagring. Også boliger her.

• Kulturaksen skal være i de gamle fabrikklokalene. Det skal bli et torg med opplevelser, utstillinger, restauranter, utleieboliger og urbant liv.

• Siloene kan bli industrimuseum.

• Åsen på Hunsøya bevares grønn og blir en del av en større bypark for Vennesla.

Det foreslås et større konferansehotell.

Papirtorget

Papirrommet sett fra luften. Foto: Link Arkitektur

Link Arkitektur fra Stavanger er eneste firma som har forholdt seg til oppgaven og utelukkende sett på arealene til Hunsfos Næringspark.Hanne Kruse og Martin Strømstad deler næringsparken i tre:

• Papirtorget — her er nøkkelen funksjoner som skaper liv hele dagen, hele året. Handel, kontor, kultur.

• Elverommet (områdene ved renseriet) - her tenkes trening, turisme. Link snakker om skatepark, skøytehall, klatrevegg, zipline fra pipa, badestamper i elva, løpebane med mere. Lyssetting av pipa på kveldstid. Konferansehotell

• Grønn park. Dette er sør på øya. Her skal bilene under bakken og det kan bygges flere hundre boliger plassert i et parkområde.

Tre om planene og visjonene:

Solveig Robstad. Foto: Odd-Inge Rønning Uleberg

Solveig Robstad (Ap), leder Venneslas bygg— og miljøutvalg:- Det gøyeste er jo forslaget om veien i tunnel. For det har jeg sagt lenge. Jeg synes det er kjempemoro med store vyer og visjoner. Nøkkelen er elva, som vi altfor lenge har vendt oss vekk fra. Vi aner egentlig ikke hvor store muligheter vi har. Nå må vi bare få alle til å trekke i samme, gode retning.

Thor Helle

Thor Helle, daglig leder God Driv AS— Jada, arkitektene tegner også på våre arealer i Otraparken ved siden av næringsparken. Men det gjør ikke noe. Vi har ikke tenkt å endre på vår plan om leiligheter og kjøpesenter. Det spennende er å se at arkitektene tenker mye likt som oss. De snakker om Sørlandssenteret som største konkurrent til Vennesla og om et mangfold av handel og næring og boliger.

Odd Grønberg. Foto: Odd-Inge Rønning Uleberg

Odd Grønberg, leder Vennesla Næringsforening:— Etter å ha hørt på arkitektene slo det meg: Det er faktisk få steder som har så mange og store muligheter som Vennesla nå. Ikke alt er like realistisk, men bygda har et enormt potensial. Nå må det offentlige og private spille sammen så vi kan få realisert ting. Og så er det moro å se at alle snakker om å spille på kulturen og historien. Det er jo gründerne på øya allerede godt i gang med.

Vis fakta ↓
Mulighetsstudie for Hunsøya