KVINESDAL: — Det er ingen tvil om at brua er et forstyrrende element i det ellers så flotte Feda sentrum. Riving av brua er et alternativ vi vurderer i samråd med veivesenet, sier Kvinesdal-ordfører Odd Omland (Ap).

Som en følge av Listerpakken har Kvinesdal kommune fra neste høst tilgjengelig et indeksregulert beløp på 12,9 millioner kroner de kan bruke til forskjellige tiltak innad i kommunen. Det er deler av disse pengene som kan bli brukt til å rive E 39-brua gjennom Feda.

Foreløpige grovkalkyler fra veivesenet viser at det vil koste anslagsvis 7,4 millioner kroner å rive Feda bru, som ble bygget da E 39 ble utbedret for 25-30 år siden.

— Vi må gå en runde på det politiske plan for å diskutere hvor vidt vi ønsker å rive brua. Dette vil skje enten i slutten av 2005 eller tidlig i 2006, sier Odd Omland.

Det er veivesenet som vil ta den endelige avgjørelsen om brua skal rives eller ikke.

— Naturligvis vil vi vektlegge kommunens synspunkter sterkt. Det er to forhold vi må ta hensyn til i vår avgjørelse. Det første er det økonomiske aspektet. Det andre er ganske enkelt spørsmålet om vi har behov for brua eller ikke, sier senioringeniør Odd Johansen i Statens vegvesen.

Nye E 39 mellom Handeland og Feda skal åpnes i september neste år. Hele E 39 vil da gå utenom Feda sentrum.

tom.arild.stole@fedrelandsvennen.no