Sykehuset forfaller – Slik svarer stortingspolitikerne

foto