Lister tingrett. Lister tingrett. Foto: Anette Os

Dømt til fengsel for fyllekjøring

En mann i 40-årene har blitt domsfelt i Lister tingrett for promillekjøring og for å ha utgjort et fareelement.

KVINESDAL: Retten mente at mannen fra Kvinesdal var skyldig over en hver tvil for fyllekjøring med en promille på 2,53, og har lagt avgjørende vekt på forklaringen til politiet og et vitne i saken.

Med vektlegging på den høye påvirkningsgrad har mannen blitt dømt til 24 dagers fengselsstraff og en bot på 43.000 kroner, i tillegg har mannen blitt fratatt førerretten.

Det var i mai i fjor at et vitne fant domfelte sovende i bilen utenfor veibanen på nattestid. Vitnet fikk kontakt med tiltalte og opplevde ham som som sterkt beruset.

Politiet ble kontaktet og utredet en blodprøve av mannen. Den viste en promille på 2,53. Ingen hadde sett at tiltalte kjørte bilen, men det ses på som lite sannsynlig at noen andre kan ha kjørt bilen.

Den domfelte mannen husker ikke å ha kjørt bilen, og erkjente seg ikke skyldig. Retten festet ingen lit til mannens forklaring. Mannen mister førerretten for to år og seks måneder. Han er ikke tidligere straffedømt med unntak av noen få bøter for rundt 20 år siden.