Tom Fidjeland (Node), Høye Høyesen (NHO) og Trond Backer (Næringsforeningen) mener den politiske situasjonen i bystyret kan ha uheldige ringvirkninger for byens næringsliv. Tom Fidjeland (Node), Høye Høyesen (NHO) og Trond Backer (Næringsforeningen) mener den politiske situasjonen i bystyret kan ha uheldige ringvirkninger for byens næringsliv. Foto: Kjartan Bjelland

Mener tonen i bystyret skader Kristiansands omdømme