• ENSTEMMIG: Sykehusdirektør Jan-Roger Olsen og klinikksjef Nina Hope Iversen ved medisinsk, tror begge de har kommet fram til den beste av de to aktuelle vaktordningene ved Barnesenteret i Arendal. FOTO: Torbjørn Witzøe

Barnelege hele døgnet i Arendal

Mandag kommer ledergruppa ved Sørlandet sykehus til å vedta at det skal være barnelege på jobb i Arendal 24 timer i døgnet. Dermed blir det ikke behov for å henvise akuttinnleggelser om natta til Kristiansand.