• Spor av flykondens på himmelen over Søgne Rådhus da formannskapet satte seg ned for å diskutere retningslinjer for kommunens reiser. FOTO: Tarjei Leer-Salvesen

Søgne: Ingen behov for reiseregler

Etter flere kostbare reiser, ba Søgne AP om retningslinjer for de kommunale reisene. Formannskapet avviste forslaget.