• Marnardal-ordfører Helge Sandåker forstår ikke hvorfor prosessen med Lindesnes-pakken er stanset. Han mener det haster å få dette på plass før arbeidet går videre med E 39-planleggingen. FOTO: Jarle R. Martinsen

Veiønsker stanset opp

Marnardal-ordfører Helge Sandåker reagerer sterkt på at Vegdirektoratet har stanset arbeidet med sideprosjektene til nye E 39.