Arvid Grundekjøn, styreleder for AKO Kunststiftelse, og SKMUs styreleder Jan V. Johannessen (til h.)undertegnet fredag avtalen som gir SKMU evigvarende råderett over kunstgaven fra Nicolai Tangen. Arvid Grundekjøn, styreleder for AKO Kunststiftelse, og SKMUs styreleder Jan V. Johannessen (til h.)undertegnet fredag avtalen som gir SKMU evigvarende råderett over kunstgaven fra Nicolai Tangen. Foto: Reidar Kollstad

Historisk avtale baner vei for Kunstsiloen

Sørlandets Kunstmuseum gis evigvarende disposisjonsrett over kunstgaven fra fondsforvalter og kunstsamler Nicolai Tangen.

Avtalen ble undertegnet fredag formiddag, og kunstgaven, som har fått navnet Tangensamlingen, planlegges samlokalisert med Sørlandets Kunstmuseum (SKMU) på Silokaia.

Og ambisjonene er klare:

«Partene ønsker med denne avtalen å inngå et samarbeide om å skape en av Norges ledende kulturinstitusjoner« , står det på første side.

— Et viktig skritt på veien mot realisering av Kunstsiloen, noe som kan bli en stolthet og stor attraksjon i Kristiansand, sier ordfører Harald Furre (H) til Fædrelandsvennen.

Nicolai Tangen kunngjorde i fjor vår at han vil gi sin kunstsamling til Kristiansand, og at han ønsker den plassert på Silokaia, Foto: Kjartan Bjelland

Tangensamlingen teller foreløpig om lag 1100 verk med vekt på norsk 1900-tallskunst. Den skal leve i samboerskap med SKMUs rundt 1500 kunstverk i det som etter planen blir en spektakulær bygning i den gamle kornsiloen ved siden av Kilden.

Opp en divisjon

— Dette bringer oss fra Obosligaen til Tippeligaen ved ett grep. Og museet vil i seg selv bli et sted folk bare må reise til for å oppleve, sier SKMUs styreleder Jan V. Johannessen.

Partnerskapet formaliseres ved at AKO Kunststiftelse, som eier Tangensamlingen, får to representanter i museets styre og representantskap. Avtalen er godkjent av enstemmige styrer i såvel AKO som SKMU, og fredag satte Johannessen sitt navn på papiret sammen med kunststiftelsen styreleder Arvid Grundekjøn.

— Avtalen markerer at vi vil det samme, nemlig bygge en stor institusjon for landsdelen, sier de to.

"Lysningen" er et av de seks bidragene som gikk videre til trinn 2 i arkitektkonkurransen. I desember kåres vinneren. Foto: Reidar Kollstad

For når det regionale museet SKMU får disposisjonsretten, innebærer det at det i tillegg til et planlagt museum på Silokaia, også blir mer kunst å se i øvrige deler av Agder-fylkene:— I avtalen ligger det at kunsten skal vises i hele Agder, og vi får anledning til å favne landsdelen på en helt annen måte enn tidligere, sier Johannessen.

Samlingen vokser

SKMU forplikter seg til å forvalte og formilde kunsten, mens Nicolai Tangen, gjennom AKO Kunststiftelse, skal bidra til både bygg og drift, i tillegg til kunst.

— Han er i ferd med å utvide samlingen til ikke bare å omfatte norsk 1900-talls kunst, men kjøper nå også dansk, svensk og finsk, opplyser Arvid Grundekjøn.

"Kunstsilo X" er et av de seks bidragene som gikk videre til trinn 2 i arkitektkonkurransen. I desember kåres vinneren. Foto: Reidar Kollstad

Det er tidligere anslått at samlingen er verd om lag 150 millioner kroner, men eksakt beløp er vanskelig å anslå. Men Tangens innkjøpsbudsjett trumfer SKMUs beskjedne 600.000 kroner mange ganger.— Bare nå i år har han kjøp kunst for 23 millioner, sier Grundekjøn.

Som Fædrelandsvennen tidligere har skrevet, er nybygget på Silokaia anslått å koste mellom 350 og 500 millioner kroner. En del av summen skal komme ved at SKMU selger sitt nåværende bygg til Cultiva, og Nicolai Tangen har gjennom AKO lovet 20 millioner.

- Kjempeløft

Ordfører Harald Furre, som leder styringsgruppen som jobber med finansiering og driftsløsninger, sier det foreløpig ikke er klart verken hvem som skal betale, eller hvor mye det blir.

Når det gjelder SKMUs nye driftsbudsjett, anslår Jan V. Johannessen at det må dobles når Tangensamlingen kommer inn, og beløpe seg til 30 millioner i året.

— Det er forventninger til at Cultiva skal bidra med penger ut over selve bygget også, sier Arvid Grundekjøn.

— Dette er et kjempeløft for hele landsdelen, og virksomheten er helt i tråd med Cultivas formål, fastslår han.

Fortsatt gjenstår endelig behandling av avtalen i kommunale og fylkeskommunale organer, pluss museets representantskap, men Jan V. Johannessen er overveldet over den politiske støtte prosjektet hittil har fått:

— Det har vært helt fantastisk å oppleve en så stor og tverrpolitisk støtte omkring dette, sier han.

Tangen fornøyd

— Avtalen er et viktig skritt i retningen av å lage et fantastisk museum på Silokaia som kan være til glede for både Aust- og Vest Agder, kommenterer Nicolai Tangen.

- Det er flott å se at prosjektet utvikler seg så raskt, sier Nicolai Tangen. Foto: Kjartan Bjelland

Den 49 år gamle fondsforvalteren, bosatt i London, kunngjorde for halvannet år siden at han ville donere sin kunstsamling til fødebyen Kristiansand, og nå er radiusen for gaven utvidet til hele Sørlandet:— Det er flott å se at prosjektet utvikler seg så raskt og at så mange gode krefter går sammen om å lage et kunstmuseum som kan sette Agder-fylkene på det internasjonale kunstkartet. I samarbeid med SKMU fortsetter vi å utvikle samlingen med nye spennende innkjøp, skriver han i en e-post til Fædrelandsvennen.

Attraksjon på silotoppen

— Vi ønsker et publikumsareal på toppen av siloen som kan bli en attraksjon i seg selv, sier Harald Furre, som er juryleder for arkitektkonkurransen.

— Det vil trekke et helt nytt publikum til museet. Folk kan komme opp i det 42 meter høye tårnet der de kan se ut over hele Kristiansand, og samtidig se kunst på vei opp og ned, fastslår Jan V. Johannessen.

Fredag gikk det detaljerte konkurransemateriellet ut til de seks finalistene som ble plukket ut etter første runde, og de har frist til 15. november med å levere sine endelige forslag. 20. desember skal vinneren kåres.

Søker synlig direktør

— Vi ønsker en profilert direktør som vil være synlig i kulturmiljøet i bred forstand.

Det sier SKMUs styreleder Jan V. Johannessen som nå kan lyse ut en direktørstilling for SKMU og Tangensamlingen.

— Her har vi virkelig ambisjoner. Vi ønsker oss ingen gjestedirigent som bare er inne på åpninger, men en synlig og engasjert samfunnsdebattant som blir lyttet til nasjonalt, sier han.

På grunn av sykdom måtte danske Lars Gramby fratre sin stilling i april etter bare to år i jobben. Nå skal SKMU jobbe med utlysningsteksten, men det er ikke bestemt når stillingen vil bli utlyst.