Arbeiderpartiets gruppeleder, Mette Gundersen (midten), mener man må utfordre trossamfunnene i Kristiansand i arbeidet med å få mer likestilling i arbeidslivet. Høyres gruppeleder Renate Hægeland mener det er nedstemmende å høre om holdningene i arbeidslivet, men mener det er feil å peke på kristne konservative i debatten. I bakgrunnen: Trond Blattmann (Ap). Arbeiderpartiets gruppeleder, Mette Gundersen (midten), mener man må utfordre trossamfunnene i Kristiansand i arbeidet med å få mer likestilling i arbeidslivet. Høyres gruppeleder Renate Hægeland mener det er nedstemmende å høre om holdningene i arbeidslivet, men mener det er feil å peke på kristne konservative i debatten. I bakgrunnen: Trond Blattmann (Ap). Foto: Kjetil Reite

Likestilling på stedet hvil – frustrert over sørlandsk kultur