• Forbrenningsanlegget Returkraft har gått med underskudd siden starten. Returkraft har derfor skrudd opp prisene på hva det koster de kommunale renovasjonsselskapene å levere husholdningsavfallet sitt her. Dette fører igjen til høyrer renovasjonsgebyr. FOTO: Kristin Ellefsen

Møtes i retten for å få ned regningen

Mandal og omegnskommunene gir Returkraft skylda for at folks søppelavgift har økt med 450 kroner i året. Nå møtes de i retten for å få den ned.