• Gløbstad-brødrene i Søgne er psykisk utviklingshemmet, og søsteren Gudrun Gløbstad Alonso har gjennom en BPA-ordning sørget for å holde flokken samlet i barndomshjemmet. Fra venstre Johnny, Gudrun, Erling, André, Edvard og Hroar samlet i hagen på gården Mikkelsberghagen. FOTO: Torstein Øen, arkivfoto

Krever svar om psykisk utviklingshemmede brødre

Politikerne krever svar fra administrasjonen om situasjonen for den psykisk utviklingshemmede brødreflokken som står i fare for å bli splittet.