• Helsesøster Imri Leer-Salvesen er glad det ikke er reservasjonsrett for helsesøstre. FOTO: Erling S. Hægeland

Mot abort, for abortloven

Hun er helsesøster og møter unge kvinner som er blitt gravide uten å ønske det.