— Innsyn.no er et bedre navn slik portalen nå har utviklet seg, sier sjefredaktør i Fædrelandsvennen, Eivind Ljøstad.

Det som startet som en søkbar database i Kristiansand kommunes postjournal, har nemlig utviklet seg til å bli søkemotor i universiteters, politidistrikts og helseforetaks postjournaler landet rundt.

Bedrer innsynsmulighetene

Eivind Ljøstad, sjefredaktør. Foto: Arkiv

— Det viktigste verktøyet for å bruke rettighetene vi har etter offentlighetsloven, er søkbare offentlige journaler. Når offentlige etater ikke har dette, blir arbeidet med innsyn i praksis umulig. Derfor har Fædrelandsvennen jobbet aktivt for å bedre innsynsmulighetene. Først gjorde vi det lokalt i Agder. Nå tar vi skrittet videre og lanserer nettportalen Innsyn.no, forteller Ljøstad.

27 politidistrikter søkbare

Fra i dag av kan du dermed søke i de offentlige postjournalene til alle de 27 politidistriktene og samtlige norske universiteter.

Jobben med å gi helseforetakene søkbar offentlig journal er også i gang.

Søkemuligheten hos politidistriktene går tilbake til 1.1.2011, og det vil dermed være mulig å se etter lokale konsekvenser av det omfattende reformarbeidet som har pågått i politisektoren de siste fem årene.

30.000 A4-sider - eller tolv kasser - var det du måtte bla gjennom om du skulle finne et bestemt dokument i Kristiansand kommunes postjournal. Her er mannen bak Sørlandsporten, journalist Tarjei Leer-Salvesen, fotografert med like mange sider utenfor rådhuset i Kristiansand. Foto: Arkiv

Sørlandsporten, som ble lansert i juni 2014, rakk allerede å få en internasjonal pressepris før søkedatabasen var ett år gammel.Da Schibsted Journalism Award gikk av stabalen i mai, fikk nemlig Fædrelandsvennen prisen for beste nyskapning med Sørlandsporten.

Redaktørforeningens Åpenhetspris

Fredag kveld fikk tjenesten nok en pris — Rogaland og Agder Redaktørforenings Åpenhetspris - under Norsk Journalistlags arrangement Sommerkonferansen i Stavanger.

Begrunnelsen var at Fædrelandsvennen har utviklet et verktøy som gjør det lettere å bruke de rettighetene man har etter offentlighetsloven.

— Det var en spesiell dag å få prisen på, siden Sørlandsporten ble lagt ned og Innsyn.no, som henvender seg nasjonalt, blir lansert, sier journalist Tarjei Leer-Salvesen, som mottok prisen på vegne av Fædrelandsvennen.

Leer-Salvesen står selv bak idé og innhold for Sørlandsporten, mens Atle Brandt har skrevet koden og Jan Grytting hadde det opprinnelige designet.

Måtte klage inn politidistrikt

At postjournalene for alle landets 27 politidistrikt nå gjøres tilgjengelig for allmennheten gjennom Innsyn.no, har ikke vært en dagsjobb.

— Noen politidistrikt har sendt journalene frivillig, mens andre har jeg måttet klage inn for politidirektoratet etter å ha blitt nektet de offentlige postjournalene. Jeg har sågar blitt spurt om hvem som har gitt meg lov til å gjøre dette, forteller Leer-Salvesen.

- Er stolt

— Fædrelandsvennen gir her bort et gratis og fritt tilgjengelig verktøy som kunne gitt avisen et konkurransefortrinn. Hvorfor beholder man det ikke for seg selv?

— Det ville stride mot hele prosjektets idé. Det skulle bare mangle at vi ikke delte det som skal være offentlig tilgjengelig informasjon, sier sjefredaktør Ljøstad og legger til:

— Jeg er stolt av at vi har så dyktige folk at vi kan utvikle et slikt verktøy som tar i bruk datateknologi som gjør usøkbar info søkbar.