• - Vi har hatt maks uflaks, konstaterer Yu-Tong og Morten Rønning. Et stykke av døra her inn til vaskerommet måtte sages vekk for å komme til med kraftig sugeslange. FOTO: Reidar Kollstad

Kloakken kom opp i kjøkkenvasken

I 2012 måtte ekteparet Yu-Tong og Morten Rønning rømme boligen i flere måneder etter at kloakken fosset inn. Før helga skjedde det igjen.