Avlyser 110-sammenslåing

Justis— og beredskapsdepartementet har opphevet vedtaket om å slå sammen 110-sentralene i Agder og Telemark.