— Vi er veldig godt fornøyde med at kommunene så langt i 2015 har bosatt flere flyktninger enn tidligere, og registrerer også at mange ser ut til å være positive til vår anmodning om å ta imot enda flere neste år. Det sitter allerede 5000 flyktninger som har fått varig oppholdstillatelse i norske mottak. Dersom ikke kommunene tar imot flere enn de har gjort vil antallet bare øke, sier assisterende direktør Grethe Haugøy i IMDI Sør.

50.000 på fire år

Hittil i år har norske kommuner sagt ja til å ta imot 9858 flyktninger i 2015. IMDI har bedt kommunene om å bosette 50.000 flyktninger de fire neste årene, altså i snitt 12.500 hvert år i perioden 2016-2019. ## Flest i Kristiansand

Som den mest folkerike kommunen i landsdelen er det Kristiansand som er bedt om å bosette desidert flest flyktninger de nærmeste årene. IMDI har bedt Kristiansand om å ta imot til sammen 890 nye flyktninger de fire neste årene.

Tabell papir - Bosetting av flyktninger 2014-15.ai

— I forhold til innbyggertallet har Kristiansand i snitt de siste åtte årene bosatt tre ganger så mange flyktninger som Stavanger og Oslo og dobbelt så mange som landsgjennomsnittet. I 2010 ble Kristiansand kåret til årets bosettingskommune. Vi har grunn til å være stolte, sier varaordfører Jørgen H. Kristiansen.KrF-politikeren vil likevel ikke binde seg eller partiet sitt til et bestemt bosettingstall for de neste årene, men viser til at formannskapet har vært tydelige på at kommunen skal ta imot sin andel av både flyktninger som allerede sitter i mottak og av de som kommer ekstra som følge av Stortingets Syria-avtale.

60 til Vennesla?

Vennesla har tidligere sagt ja til å bosette 40 flyktninger neste år, men IMDI har nå anmodet om å ta imot ytterligere 20. — Vi skal brette opp ermene. Et enstemmig kommunestyre har tidligere sagt at Vennesla skal ta sin del, uten at jeg her og nå vil konkludere med noe endelig tall, sier ordfører Torhild Bransdal (KrF) i Vennesla.

Femdobling

Ifølge de offisielle tallene fra IMDI bosatte Bykle i fjor tre flyktninger, og er nå bedt om bosette 15 nye årlig eller til sammen 60 i perioden 2016-2019. — 15 hvert år vil være veldig mye i vår lille kommune. Som mange andre har vi utfordringer med å skaffe nok boliger. Det er også viktig å kunne tilby de nye innbyggerne god språkopplæring og jobb. Bykle har allerede en stor andel flyktninger, som vi for øvrig har svært gode erfaringer med og ser på som en stor ressurs. I grunnskolen i Bykle er nå 25 prosent av elevene fremmedspråklige, sier ordfører Jon Rolf Næss (Ap).

Én flyktning i fjor

Bygland bosatte i fjor bare én flyktning, og er for de fire neste årene bedt om å ta imot til sammen 40. Rådmann Aasmund Lauvdal forklarer det lave tallet i fjor med at politikerne da mente kommunen hadde store nok oppgaver med flyktningmottaket. Nå har imidlertid kommunen vedtatt å bosette 10 flyktninger både for inneværende år og i 2016.