• Pedagogisk leder ved Roligheden gård barnehage, Siren Solvik meiner at barnehageyrket ofte blir sett ned på. - Et slikt yrke er ikke for hvem som helst, sier hun. FOTO: Inger Marie Lien

- Mange ser nok på en jobb i barnehage som en enkel løsning

Mobbeprosjektet "Hele barnet, hele løpet" peker på at ansatte i feil jobb er en av årsakene til mobbing i barnehager. — Viktig med høyere krav til ufaglærte i barnehage, svarer barnehageansatte.