• Anders Flottorp, politibetjent og etterforsker ved Randesund politistasjon, mener legaliseringsdebatten påvirker de unge og bidrar til å ufarliggjøre bruk av narkotika. Ungdommene som nylig er tatt for bruk av hasj og/eller LSD, beskrives som ressurssterke og aktive, med høy sosial kapital. FOTO: Torstein Øen

Aktive og ressurssterke ungdommer ruser seg på LSD

De kommer fra stabile hjem, gjør det bra på skolen, har sunne fritidsinteresser – og tester ut hasj og LSD.