Siste frist for å betale årsavgiften er til tirsdag