KRISTIANSAND: — Man kan ikke bare se på kroner og øre. Folk bor her i utkantene, og skal de fortsette å gjøre det, koster det penger, sier Åseral-ordfører Jørgen Åsland (Tverrpolitisk bygdeliste).Han er oppgitt over en statistikk fra Kommunenes Sentralforbund (KS) Agder som viser store forskjeller i administrasjonsutgifter i landsdelen. Statistikken er utarbeidet i forbindelse med den pågående diskusjonen om kommune-sammenslåinger, og tallene viser at de folkerike kommunene i landsdelen er betydelig billigere å drive enn de mer grisgrendte i indre Agder. Sju-gangen

I Kristiansand koster den kommunale administrasjonen 1809 kroner per innbygger, mens tallet for Åserals del er 13.082 kroner. Det er sju-gangen i forhold til Kristiansand.- Det er klart at én rådmann fordelt på 70.000 innbyggere gir lavere ugifter per hode enn hvis man deler ham på 900 innbyggere, sier rådmann i Åseral, Rune Stokke.Han forklarer også det høye tallet for Åserals del med at kommunen de siste årene har hatt en stor utbygging av hytteområder.- Det betyr igjen høyere administrasjonsutgifter. Dessuten er slike statistikker også avhengige av hvordan man regnskapsfører utgiftene, sier Stokke.Dette siste gir Solveig Solbakken ham delvis rett i. Hun arbeider på oppdrag fra KS med spørsmålet om sammenslåinger av kommuner i landsdelen. - Men samtidig viser statistikken en klar trend. Det er ikke tilfeldig at Åseral og Sirdal ligger på toppen av tabellen. De har mye penger og da brukes det mye på administrasjon, sier hun. - Utkant i en utkant

Stortingsrepresentant Peter Gitmark (H) tror på sin side kommuner kan spare mye på administrasjonsutgifter ved å slå seg sammen.- Skattepengene skal gå til best mulig tjenester for innbyggerne, ikke til administrasjon. For gjennomsnittskommunene på indre Agder er det åpenbart at sammenslåinger vil gi bedre tjenester, sier Gitmark som sitter i kommunalkomitéen.- Når to like kommuner slår seg sammen, kan man få opp til en halvering av utgiftene til administrasjon. Dette er penger som heller burde brukes til bedre tjenester, mener Høyre-representanten.Men Åseral-ordfører Åsland har ingen planer om å slå seg sammen med nabokommunene.- Jeg tror ikke det er så mye å tjene på stor-kommuner her. Det er ikke så store summer det er snakk om, sier han.Åsland tror tvert imot at Åseral vil komme verre ut totalt sett ved en sammenslåing.- I dag er vi en utkant. I en sammenslått kommune blir vi en utkant i en utkant. Det vil bare gjøre vondt verre, mener han. vidar.udjus@fedrelandsvennen.no