Kristiansand: 35-åringen, som også var på åstedet på Sandripheia, ble dømt til tre års fengsel. 47-åringens 19-årige kjæreste ble dømt til fengsel i 21 dager for å ha avgitt falsk forklaring da hun ga 47-åringen alibi for gjerningstidspunktet. Alle tre dommene var i samsvar med aktors påstand og er lovens strengeste straff.47-åringen er funnet skyldig i å ha skutt Grossås i hans eget hjem 20. januar i år. Retten mente handlingen lå tett opp til forsettlig drapsforsøk. De to mennene har hele tiden skyldt på hverandre i forhold til skytingen. At fornærmede selv pekte ut 47-åringen som den som avfyrte skuddet i retten for to uker siden, var et vesentlig element i bevisførselen. I 35-åringens tilfelle er det spesielt neglisjeringen av omsorgs— og hjelpeplikten som har vært avgjørende. 35-åringen var frivillig med på innbruddet, men skal ikke ha hatt noe med selve skytingen å gjøre. Men han må ha forstått alvoret i situasjonen uten å ha tatt affære, heter det i dommen.