Sprekker funnet i «Skjold» - men får gode skussmål