Hadde heroinlager hjemme - risikerer 15 års fengsel