MANDAL: — Politiet vet at folk østfra, blant annet fra Søgne og Kristiansand, kommer til Mandal for å gjøre innbrudd. Det virker som om at tyvene tror at sjansene for å bli tatt her er liten, sier leder av Mandalen driftsenhet, Bjart Gabrielsen. Mandalen driftsenhet har en oppklaring på i underkant av 40 prosent på vinningskriminalitet. Det betyr at rundt 60 prosent av anmeldelsene som blir levert politiet, ikke blir oppklart, og det er vanskelig for driftslederen å si hvem som står bak disse sakene.- Likevel vet vi at det stort sett dreier seg om rusmisbrukere. Ut fra sakene som er oppklart, vet vi også at det etter hvert er flere utenbysfra som kommer til vår region for å gjøre innbrudd, sier Gabrielsen. I fjor var det 367 grove tyverier i Mandal, mot 260 året før. Simple tyverier har i samme periode økt fra 420 til 578.- Kriminalitetsveksten i Mandal har økt, og det er særdeles ukonfortabelt. Jeg synes det er leit at vi ikke har god nok kontroll og oversikt over dette, sier Gabrielsen.Han mener at en av årsakene til at kriminaliteten i Mandal øker, skyldes færre ressurser.- Når vi vet at det stort sett er rusmisbrukere og notorisk kriminelle som står bak vinningskriminaliteten, burde vi satt inn eksta ressurser mot disse miljøene. Men spaning over tid krever flere folk, noe vi ikke har. Dermed opplever vi også at antall narkotikaforhold går ned, fra 160 forhold i 2003 til 117 i fjor, sier han.Han sier at utfordringen for politiet er å endre utviklingen. - Vi må gjøre noen grep for å øke oppdagelsesrisikoen. Blant annet må vi bruke krefter på forebyggende arbeid framfor etterforskning. Vi ber også innbyggerne om å si fra til politiet dersom de ser noe de mener er mistenkelig. Det er bedre at vi får uriktige tips enn at vi ikke får beskjed i det hele tatt, sier Gabrielsen.Han sier at Mandal den siste tiden har fått flere notorisk kriminelle.- For mange av disse betyr det ingenting om de blir tatt og må sone. Det er også flere som ikke har andre valg enn å stjele for å skaffe penger til rusmisbruk. Så lenge oppdagelsesriskoen er gått ned, tror vi at kjeltringene også spekulerer i dette. Hovedtyngden av de kriminelle er fra 20-årene og oppver, men vi har også noen ned i 15-16-årsalderen som er notoriske, sier Bjart Gabrielsen.