• Ordfører Janne Fardal Kristoffersen mener kommunen går glipp av statlige tilskudd og andre inntekter, når boligeiere unnlater å overholde boplikten. Nå håper hun at fokus på boplikten skal sikre kommunen flere innbyggere. FOTO: Espen Sand

Vil sende brev til mørke hus

Janne Fardal Kristoffersen ønsker å sende brev til boligeiere som fusker med boplikten.