• HOLDNINGER: KrFs Inger turid Tonstad leder levekårsutvalget og utfordrer lærerne på holdninger. Hun sier relasjonen lærer-elev er helt sentral. FOTO: Tore-Andre Baardsen

Utfordrer lærernes elev-holdninger

— Lærerens syn på til eleven er svært viktig, sier skolepolitiker etter revisjonsrapporten om Vennesla-skolens svært mange spesialelever.