• Det er tre celler i den spesialbygde minibussen, som brukes til å transportere fanger inn og ut av distriktet. Arrestforvarer Jens Lian viser hvordan cellene er konstruert. Det er alltid to transportører med i bussen under fangetransporten. FOTO: Reidar Kollstad

Bruker ti årsverk på fangetransport

Agder politidistrikt bruker ti årsverk på fangetransport. Politiet mener at et nytt, større fengsel på Sørlandet vil spare inn transportkostnader.