• Oppvekstdirektør Arild Rekve reagerer på dommen i Høyesterett. Han mener samtidig Kristiansand er bedre rustet mot mobbing i dag. FOTO: Tore Andre Baardsen

- Hele hjelpeapparatet er styrket

Mobbedommen i Høyesterett får ingen betydning for antimobbearbeidet i Kristiansand.