• KULTURMINNER: På kanten av stupet av dette sandtaket ligger fire gravhauger fra eldre jernalder, trolig fra perioden 300–550 etter Kristus. Ytterst er en av gravhaugene som står i fare for å rase ut. FOTO: Hildegunn M. Aslaksen

Gravhauger fra jernalderen renner ut i sanden

Midt i sandtaket på Glamsland ligger seks gravhauger fra eldre jernalder. Grunneieren vil fjerne dem, men har fått nei med mindre han betaler for arkeologisk utgravning selv.